تیم تخصصی درمان شو متشکل از پزشکان و مهندسین تجهیزات پزشکی سعی بر این دارد تا با ارائه مقالات علمی در مورد تجهیزات پزشکی، علاوه بر ارتقا سطح علمی مشترکین خود، فرآیند خرید کالای پزشکی و همچنین تجهیز مراکز درمانی را بهبود بخشد.